Hospital Posadas

Sección Reumatología


Rotación de médicos residentes de distintas especialidades del Hospital.